Tarieven

Ons tarief is afhankelijk van de aard en omvang van de zaak. Hierbij kan gedacht worden aan de onderstaande mogelijkheden:

Gefinancieerde rechtbijstand
Indien cliënt niet in staat is de kosten van de rechtsbijstand te betalen, bestaat de mogelijkheid om te procederen op basis van gefinancierde rechtshulp. Als het inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt dan zullen wij voor cliënt een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit wordt ook wel een toevoeging genoemd. Dit geldt niet alleen voor zaken waarin ons kantoor een procedure moet voeren, maar ook wanneer cliënt advies nodig heeft, of wanneer de advocaat voor de cliënt bemiddelt in een conflict.

Bij de verlening van een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand moet cliënt wel een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is geheel afhankelijk van uw inkomen en niet van de hoeveelheid tijd die de advocaat aan de zaak moet besteden. De actuele inkomens- en vermogensnormen treft u op www.rvr.org.

Het is mogelijk dat men naast een toevoeging toch nog andere kosten verschuldigd is. Hierbij kan worden gedacht aan griffierecht, kosten uittreksels of kosten van eventueel in overleg met de cliënt in te schakelen deskundigen. De kosten die in een zaak worden gemaakt, zal bij de cliënt in rekening worden gebracht.

Betaling van een ‘lump-sum’
Cliënt betaalt vooraf één vast bedrag dat alle werkzaamheden dekt. Cliënt heeft dan geen onzekerheid over de hoogte van het uiteindelijk verschuldigde honorarium. 

Betaling op basis van uurtarief
Cliënt betaalt (telkens) een voorschot en de zaak wordt behandeld op basis van een uurtarief.